Produkt

Analyse av bremseklosser


CAC Presentasjon


Ideèn til produktet
kom «av seg selv» etter mange års bruk av de gamle chocks som ble brukt på fly ved bakkestopp. Slitasjeskade i rygg var blitt en følge av år med tunge løft og stuing av bagasje.

Det å legge chocks på plass ved flyanløp var blitt tungt. Derfor ble CAC utviklet.

CAC ble sendt til Sandefjord lufthavn Torp for vurdering. På Torp var det innleid ekstern fysioterapeut fra Redcord for å se på en stuers hverdag på jobb. (se egen rapport)

For mer informasjon om tilretteleggingstilskudd:

Gå til NAV.

CAC kan tilpasses alle flytyper.